tirsdag den 11. marts 2008

A brief moment in time

Tid.... Denne udefinerbare stoerrelse som vi
mennesker igennem aartusinder har foersoegt at definere og saagar taemme.

Tid siges at vaere betinget af haendelser, det er ihvertfald meget svaert beskrive uden brug af saadanne.

Nu er der mange maader at beskrive tid paa. For os normale mennesker, som ikke er kvantefysikere elller andre som proffessionelt arbejder med tidens opfoersel under specielle omstaendigheder, er der vel nok kun 2 ting vi forholder os til, nemlig maalt tid og opfattet tid.

Da historien rent astronomisk gentager sig selv, har det vaeret en noedvendighed for mennesket
at kunne finde intervallerne paa de vigtige begivenheder, for derefter at kunne forudsige tidens gang. Det var noedvendigt at vide hvornaar vi skulle saa, hoeste osv, ligesom hvornaar den bidende vinter ville saette ind.

Det var ud fra det at de foerste astronomer definerede, aar og maaneder.

Senere da samspillet mellem mennesker blev mere komplekst, blev det noedvendigt med uger, dage,timer, minutter osv.

Da begreber som aar og dag er defineret ud fra meget noejagtige kontinuerlige astronomiske haendelser, har en del af kalenderen vaeret baseret paa matematik, for at faa resten af regnestykket til at gaa op.

Det er faktisk saaledes at mens vi i den vestlige verden skriver 2008, har man i andre kulturer en anderledes indgangsvinkel til baade, om jeg saa maa sige, startsskuddet for tidsregningen endsige udregningen.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/241861:Kirke---tro--Sol--maane-og-talforvirring

Nu er matematik som bekendt ikke en subjektiv stoerrelse, mens en nulpunktslinje kan starte efter forgodtbefindende og ikke kan argumenteres imod.

Det er dog vigtig at holde sig for oeje, at samme tidsreference er noedvendigt for at vi mennesker kan indgaa i et samspil.
Bankroevere syncroniserer tiden og aftaler dermed en faelles "sandhed" som ikke behoever at vaere noejagtig i resten af verdens forstand, men som goer at de medvirkende kan udloese haendelser i den rigtige raekkefoelge.

Det er faktisk noget der goer sig gaeldende i naesten alle livets aspekter, baade ojektive saavel som subjektive.

Nu er jeg saa sikker paa, at der i din omgangskreds - du er maaske selv en af dem - er visse mennesker der har en helt anderledes definition af tid end du har.

Det er dem jeg er begyndt at kalde "tidsroevere". Det er de mennesker der konsekvent kommer for sent til aftaler og lader dig staa udenfor en ligegyldig cafè midt i dit livs bedste sendetid, og bagefter saa vil stjaele yderligere 10 min af dit liv paa at forklare hvorfor.
Der er broer der er oppe, trafik som er gaet i staa, haar som ikke vil makke ret osv, faelles for alle disse omstaendigheder er, at de er umulige at kunne have forudset og at det saaledes ikke beror paa manglende respekt.

Der er alle former for banditter derude, der vil proeve at draene dine resourcer, energiroevere er en anden slags som oftest ogsaa roever din tid. Der er ogsaa de typer der vil laane din bil og aflevere, naar der ikke er mere braendstof tilbage. Faelles for dem alle er at de goer hvad de goer, fordi du tillader dem at goere det.

Tidsroevere er ikke ubehagelige mennesker, de har bare et anderledes syn paa tid og koerer maaske efter en helt anden reference.

Problemet er bare at mens landevejsroevere o.a. stjaeler guld, aedelstene m.m. som er muligt at tilvejebringe, stjaeler tidsroevere maaske nok den mest eftertragtede " vare" af dem alle, som ingen af os har for meget af og aldrig kan leveres tilbage....

Nu er der saa nogle, oftest tidsroevere, der vil argumentere for, at intelligente mennesker aldrig keder sig og spilder tiden, og at du kunne have brugt den halve time, du stod og froes paa Vanloese station, paa noget fornuftigt. Ja, de har faktisk gjort dig en kaempetjeneste, da de har givet dig et mulighed for et break i din travle hverdag.

Jeg kunne godt taenke mig en aerlig tidsroever som bare meldte ud saaledes : " Jeg kommer for sent, da jeg ikke saa det som et problem at du har maatte vente. Jeg kunne have vaeret her til tiden, men der var nogle andre ting jeg ansaa for vaerende vigtigere"

Hvor mange mennesker har proevet at ringe til lufthavnen, for at holde et fly tilbage uanset begrundelsen....?
Det er derfor, at de fleste mennesker aldrig misser et fly, tog osv....

Skal vi ikke proeve at forklare vores egne tidsroevere at vores tid er hellig:-)

Mallorca

Alan

1 kommentarer:

Klokken 14. marts 2008 kl. 09.14 , Anonymous vulkan sagde ...

I min verden er tidsrøvere = mangel på respekt. Bevares, der kan ske nogle ting på livets vej, der forsinker os, men en aftale er en aftale er en aftale :-)

 

Send en kommentar

Abonner på Kommentarer til indlægget [Atom]

<< Start