torsdag den 10. april 2008

Magtdemonstration!


Åbent brev til Sognepræsterne m.f. i Jesuskirken

Kære Sognepræster, kirketjenere og andre menighedsansatte i Jesuskirken, Valby.

Jeg skriver til Dem i min egenskab af sognebarn, da jeg efter at have erhvervet mig et hus i umiddelbar nærhed af Jeres ( eller må jeg være så fri at kalde den Vores) enestående smukke kirke er et fænomen, der i den grad er kommet mig for øre, nemlig kirkeklokkernes bimlen og bamlen hvert 15. min.Nu må jeg, set i lyset af tidligere offentlige revsninger af de mennesker, som har haft meninger der konfliktuerede på en eller anden måde, med kirkens sandhedsmonopol, ( heriblandt Giordano Bruno som fór til Bloksbjerg i en lidt for tidlig, af inkvisitionen, afholdt Skt Hansaften d. 17 februar år 1600 eller Galileo Galilei, som kun ved at trække sin tåbelige påstand om, at jorden ikke var universets centrum tilbage, kunne nøjes med livsvarig husarrest), skynde mig at præcisere, at jeg på ingen måde ønsker at kritisere kirkens århundrede gamle traditioner, men blot gerne, ser disse ført vel ind i dette 21. århundrede.

Det kan så gøres på flere måder. Kirken kunne f.eks forholde sig til det faktum, at menig mand benytter en 24 timers tidsangivelse og at der således burde lyde 20 klokkeslag ved kl 8 pm, 21 ved 9 pm og så fremdeles.

Det er selvfølgelig vigtigt at prøve at forstå, hvad kirken ønsker at opnå med denne bastante tidsangivelse, for derigennem at bringe dennes ønsker til fulde.

Hvis kirken med kvarterslagene vil påminde os om " tempus fugit" altså at tiden flyver, kunne det måske være hensigtsmæssigt at hæve frekvensen til 5 min slag, da tiden i dette århundrede flyver så meget hurtigere.

Man fristes til at bringe Ernest Hemingway´s klassiske bogtitel fra 1940 på banen " Hvem ringer klokkerne for?" som dog er uden kontekst i denne sammenhæng, men som fortsættes " de ringer for dig".

Spørgsmålet er bare om de fleste naboer er interesserede i kvarterslag og især timeslagene som lyder døgnet rundt, ugens 7 dage og at det således er kirkens ønske snarere end folkets vilje.

Nu er der jo især ét tungtvejende argument for at feje beboeres ønske om nattero til side, nemlig at kirken lå der først og at klokkerne har slået sådan i næsten et århundrede. Historien er imidlertid fyldt med ritualer og gerninger, som ikke har taget hensyn til verdens gang og som er retfærdiggjort med sætningen "sådan har det altid været!".

Kirken har da også igennem tiderne måtte revidere deres opfattelse af dens magt og position, i det samfund som den er en del af og som den som institution, kun kan overleve med folkets brede opbakning.


Ved en forespørgsel hos den nærliggende Timotheus kirke, blev oplyst at der her kun bliver slået kl 8 morgen og 18 aften udover de naturlige indkaldelse til gudstjeneste m.m. og således heller ikke kvarterslag.


Da jeg er tilhænger af, at vi alle skal nyde godt af de samme goder, har jeg tænkt mig at starte en underskriftindsamling hos naboerne af Timotheus kirke. Derved håber jeg at gennemtvinge denne kirke, til også at slå kvarter og timeslag alle døgnets 24 timer til lykke og glæde hos beboerne.

Et "worst case scenario" kunne være at naboerne hos Timotheus kirke, ikke fandt denne idé så fantastisk.

Skulle dette være tilfældet, vil jeg, igen i retfærdighedens navn, foranledige en underskriftindsamling i Jesuskirkens nabolag, for at bringe en slags "klokkeslags standardisering" til vores lille fælles andedam.

Med venlig hilsen

Alan

0 kommentarer:

Send en kommentar

Abonner på Kommentarer til indlægget [Atom]

<< Start